ઘરની નૌકરાની ને લીધે આ પતિ-પત્ની ઘરથી ઓફીસ જતા પહેલા રોજ આ કરે છે….

જમાનો આજે ઘણો આગળ વધવા લાગ્યો છે અને એવામાં દરેકને ખુદ થી જ મતલબ રહે ગયો છે. હરકોઇ તેના મતલબથી જ એકબીજા સાથે વાતો કરે છે અને કામ કરે છે. … Read More

ભૂખ્યા છોકરાને જયારે આ વ્યક્તિએ જમાડ્યા – હોટેલના સ્ટાફે આપ્યું આવું બીલ કે તમે પણ હૈરાન થઇ જશો

કહેવાય છે કે માણસાઇનો કોઇ મોલ નથી હોતો, ઘણા લોકો પૈસાથી ગમે તે ખરીદી શકે છે. જ્યારે ઘણા ઘણા લોકો એવા પણ હોય છે જેની પાસે પૈસા ઓછા હોય છે. … Read More

માણસાઈ – જયારે એક અવાજ અંતરાત્મા માંથી આવે

“કાકા, સો રૂપિયા આપોને…” અેણે દયામણા અવાજે બીતાં બીતાં મારી સામે હાથ લંબાવ્યો. “કાં? અાજે વળી પાછો તારા બાપને પોટલી જોગ મેળ નથી પડયો? અે નફ્ફટે આજે વળી પાછો તને … Read More

error: Content is protected !!