માતૃત્વ અને પિતૃત્વ કદી ભૂતકાળ બનતાં નથી… બે ઘડી હૃદય થંભાવી દે એવી સત્ય ઘટના

પંદર-સોળ વર્ષની એક તરુણી. ભાવનગરના સુસંસ્કૃત, કલાપ્રેમી અને મધ્યમવર્ગીય પરિવારમાં ઉછરેલી. યોગિની એનું નામ. એના માટે જીવનનો નકશો એટલે હું ભણીશ-ગણીશ, લગ્ન કરીશ, વ્યવસાય કરીશ, મારું ઘર હશે, વર હશે, સંતાનો હશે! સંતાન … Read More

error: Content is protected !!