અભય પદ પ્રદાન કરનાર “મા કાલરાત્રી”ની આરાધનાનું માહાત્મ્ય અને પૂજા વિષે જાણો

નવરાત્રિના સાતમા નોરતે માતાજીએ કાલરાત્રિ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતુ. પૌરાણિક કથા પ્રમાણે શુંભ અને નિશુંભ નામક અસુરોનો સંહાર કરવા માટે દેવી પાર્વતીએ કાલરાત્રિ સ્વરૂપ ધારણ કરેલું હતું. શનિ ગ્રહનું સંચાલન … Read More

error: Content is protected !!