મૃત્યુ બાદ શા માટે લોકો જલ્દીમાં જલ્દી અંતિમ સંસ્કાર પુરા કરવા માંગે છે? કારણ વાંચવા જેવું છે

જો કોઈ વ્યક્તિનું મૃત્યુ થયું હોય તો લોકો ઉતાવળમાં હોય છે કે મૃત્યુ પામેલ વ્યક્તિના અંતિમ સંસ્કાર જલ્દી થઈ જાય. અમુક પરિસ્થિતિને બાદ કરતાં મોટા પ્રમાણમાં લોકો અંતિમવિધિ ફટાફટ કરતા … Read More

error: Content is protected !!