કામળીનો કોલ – ઝવેરચંદ મેઘાણીની આ વાર્તા દરેકને નહિ સમજાય

” આ ગામનું નામ શું ભાઈ?” “નાગડચાળું. કયાં રે’વાં ?” “રે’વું તો મારવાડમાં. હિંગળાજની જાત્રાએ નીકળેલ છું, બાપા ! ” “ચારણ છો ?” “ હાં, અાંહીં રાતવાસો રેવું છે. કોઈ … Read More

error: Content is protected !!