સ્‍વામિનારાયણ સંપ્રદાયના મહાસંત શ્રી યોગીજી મહારાજ

જન્મ તા. ૩/૬/૧૮૯૨ ( કેટલીક વેબસાઇટમાં આ તારીખ જન્મ તારીખ તરીકે બતાવે છે. ) આજથી લગભગ ૧૨૫ વર્ષ પહેલા ભાવનગર ની પચ્છમ માં ધારી નામનું નાનકડું શું ગામ………અને એમાં પિતા … Read More

error: Content is protected !!