રક્તદાન કરતા પહેલા આ ૧૩ વસ્તુઓ જરૂર વાંચી લેજો – ઉપયોગી માહિતી જરૂર શેર કરજો

ઇ.સ.૧૯૭૦થી લઇને દરવર્ષે જાન્યુઆરી મહિનાને “રાષ્ટ્રીય રક્તદાતા માસ” તરીકે ઉજવાય છે.આજે વિશ્વભરમાં રક્તદાન પ્રત્યે જાગૃતિ આવી છે.લોકો રક્તદાન કરતા થયા છે.માત્ર પોતે આપેલા થોડા લોહીથી બીજાની અણમોલ જીંદગી બચી શકે … Read More

error: Content is protected !!