લંચ સાથે રજવાડી રાયતુ – જમણવારમાં ચાર ચાંદ લગાવી દેશે

પ્રદીપભાઈ કહે છે કે કોઈ પણ જમણવાર સાથે એમને સજેસ્ટ કરેલ રીત થી બનાવેલ આ રજવાડી રાયતુ, જમણવારમાં ચાર ચાંદ લગાવી દેશે. સામગ્રી :- ૧/૨ કપ બારીક સમારેલું પાઈનેપલ ૧/૨ … Read More

error: Content is protected !!