રસ્તા પર સ્પીડમાં વોલ્વો બસ ચલાવવા લાગી આ IAS મહિલા – કારણ વાંચવા જેવું છે

આપણા દેશ માં જુના જમાના થી જ સ્ત્રીઓ અને છોકરીઓ ને પુરુષો થી નીચી સમજવામાં આવતી હતી. લોકો ને એવું લાગતું હતું કે સ્ત્રીઓ માત્ર ઘરનું જ કામ કરી શકે … Read More

error: Content is protected !!