જ્યાં આજે પણ રામરાજ્ય છે એવા સૌરાષ્ટ્ર ના ગામ વિષે જાણીને ગર્વ થશે – વાંચવાનું ચૂકશો નહિ

સૌરાષ્ટ્રમાં સૌથી નોંધપાત્ર ગામ તરીકે રાજકોટથી ૨૨ કિલોમીટર અંતરે આવેલા રાજસમઢિયાળાનું નામ દરેકના હોઠે આવી જાય. આ ગામડાની ડોક્યુમેન્ટરી પાંચ વખત દૂરદર્શન પર દેખાડવામાં આવી ચૂકી છે. ‘સુરભિ’ સિરિયલમાં પણ … Read More

error: Content is protected !!