ગભરાઓ નહિ – દુકાનો ખોલવાની છૂટ હજુ નથી મળી – વાંચો આ હકીકત અને અર્થઘટન

દેશ અને રાજ્ય કોરોનાના ભરડામાં છે અને હજુ કોરોના નો કહેર બંધ નથી થયો, લોકો ચિંતિત છે, લોકડાઉન માં છે ત્યારે સરકારે દુકાનો ખોલી શકાશે એવો નિર્ણય કર્યો છે. આ … Read More

લોકડાઉનની વચ્ચે સૌથી મોટી ખબર – આજથી આખા દેશમાં દુકાનો ખોલી શકાશે

ગુજરાત રાજ્યમાં કોરોનાને લીધે પરિસ્થિતિ દિવસો જેમ જેમ પસાર થઈ રહ્યા છે એમ બગડી રહી છે. ગુજરાત રાજ્યમાં નવા કેસોનો આંકડો રોજબરોજ વધતો જઈ રહ્યો છે. ત્યારે ગુજરાત રાજ્યમાં હજુ … Read More

error: Content is protected !!