વિકાસ કેમ ગાંડો થયો ? – એક ભાજપ પ્રેમીનો જબ્બરજસ્ત અને સચોટ જવાબ

રોજ રોજ વોટ્સએપ અને ફેસબુકમાં એટલાં બધાં મેસેજ આવે છે કે વિકાસ ગાંડો થયો છે…..મને પણ થયું કે ચાલો તપાસ કરીયે કે વિકાસ બિચારો ગાંડો કેમ થઈ ગયો…. તપાસ કરતા … Read More

error: Content is protected !!