ભારતનો પોતાનો એક ઉપગ્રહ હશે – ડો. વિક્રમ સારાભાઇ નું સ્વપ્ન હતુ

તા. 15મી ફેબ્રુઆરી, 2017ના રોજ જો તમે અખબાર વાંચ્યું હશો ત્યારે ભારતને અંતરીક્ષ ક્ષેત્રે સુપરપાવરનો દરજ્જો અપાવનાર ઇન્ડિયન સ્પેસ રિસર્ચ ઓર્ગેનાઇઝેશન (ISRO) દ્વારા એક નવો વિશ્વવિક્રમ સર્જવામાં આવ્યો હશે. 15મી … Read More

error: Content is protected !!