આ કારણથી આ દેશમાં છોકરીઓને અન્ડરવેર માં ચમચી રાખવાની સલાહ અપાય છે

જેમ જેમ સારી જમાનો આગળ વધતો જાય છે તેમ તેમ મહિલાઓ અને છોકરીઓ પર થનારા અત્યાચારો વધતા જાય છે.ભારત માં પણ થોડા ને થોડા સમયે કોઈ ને કોઈ છોકરીઓ પર … Read More

લ્યો… આ દેશમાં લોકો એક બીજાની પત્નીની ચોરી કરીને એની સાથે લગ્ન કરે અને પછી….

આમ તો આખી દુનિયામાં લગ્ન સાથે જોડાયેલ ઘણા બધા નતનવા રીત-રિવાજ જોવા મળે છે, જેને જાણીને આપણે હેરાન થઈ જઈએ. પશ્ચિમ આફ્રિકામાં આવો જ એક અનોખો રિવાજ છે, જ્યાં લોકો … Read More

error: Content is protected !!