વેલેન્ટાઈન ડે નો સાચો ઇતિહાસ જાણો – જાણો કોણ હતા મિસ્ટર ‘વેલેન્ટાઇન’

પાંચમી સદીની શરૂઆતમાં એક સંત થઇ ગયા યુરોપમાં  જેનું નામ હતું વેલેન્ટાઈન .. આ સંત થયા યુરોપની અંદર રોમમાં અને તે સમયે રોમનો રાજા હતો ક્લોડિયસ, ઘણો જ ક્રૂર અને … Read More

error: Content is protected !!