આદિ શંકરાચાર્યએ ભારતવર્ષમાં સ્થાપેલ ચાર મઠો – દરેક હિંદુ ભાઈ બહેનો એ વાંચવા જેવું

જ્યારે જ્યારે હિંદુ સંસ્કૃતિની યશગાથા ગવાશે ત્યારે ત્યારે જગતગુરૂ “આદિ શંકરાચાર્ય”નું નામ હંમેશા ટોચ પર રહેશે.ધર્મ અને સંસ્કૃતિને પુનર્જીવિત કરવા અને ધર્મને પ્રખર બનાવવા માટે આદિ શંકરાચાર્યજીએ જે કર્યું છે … Read More

error: Content is protected !!