શંકર ભગવાનને ખીજડાનાં પાન (શમીનાં પાન) ચઢાવતી વખતે આ મંત્રનો જાપ કરો. ગરીબી દુર થઇ જશે…

ભારતમાં સદીઓથી દરેક ધર્મને મહત્વ આપવામાં આવ્યું છે. અહીંના લોકોને ધર્મ પર ખૂબ જ વધારે વિશ્વાસ/શ્રદ્ધા છે. જીવનમાં કોઈપણ પ્રકારની મુશ્કેલી કે દુઃખ આવે તો લોકો એના સમાધાન માટે ભગવાન … Read More

error: Content is protected !!