એમ.બી.એ. ના શીખવી શક્યું એ પપ્પા ની લારી પર શીખવા મળ્યું

આજે રવિવાર હતો એટલે નખીલ પપ્પાને મદદ કરવા સાથે જ ગયો હતો. નિખિલના પપ્પા જીતુભાઈ પટેલ શાકભાજીની લારી નીકાળતા. પૈસે ટકે જીતુભાઇ ગરીબ હતા પણ સ્વભાવથી એમણે કેટલાય દિલ જીત્યા … Read More

error: Content is protected !!