આ કારણ છે કે જેથી મંદિરે કે ધર્મસ્થાને સ્ત્રીઓ ક્યારેય શ્રીફળ નથી વધેરતી

નારિયેળને હિન્દુ ધર્મમાં એક શુભ ફળ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, સામાન્ય રીતે જયારે કોઈ પણ જગ્યાએ ખાતમૂર્ત કરીએ ત્યારે નારીયેલ વધેરવામાં આવે છે. નારિયેળ ને શ્રી ફળ તરીકે પણ ઓળખાઈ  … Read More

error: Content is protected !!