પહેલી મુલાકાત વખતે ભગવાન શ્રીરામે માતા સીતાને શું અનમોલ ભેટ આપી હતી?

ભારતમાં લગ્ન બાદ નવી દુલ્હનની મુંહ દિખાઇનો રિવાજ વર્ષોથી ચાલ્યો આવે છે. જ્યારે કોઈપણ નવી દુલ્હનનો ચહેરો પહેલી વાર જોવે ત્યારે કંઈક ને કંઈક ભેટ જરૂર આપે છે. ત્યાં સુધી … Read More

error: Content is protected !!