આવુ તો ફક્ત એક ગુજરાતી જ કરી શકે – સહમત કે?

શ્રીમાન સવજીભાઈ ધોળકિયા. આ નામ તમે સાંભળ્યું જ હશે. સુરતની 6000 કરોડની હરેકૃષ્ણ ડાયમંડ કંપનીના માલિક અને દર વર્ષે કંપનીના કર્મચારીઓને કરોડો રૂપિયાનું બોનસ આપનાર તે આ સવજીભાઈ. સવજીભાઈનું વતન … Read More

error: Content is protected !!