વર્લ્ડ સ્નેક ડે પર સાપ વિષે આવી સરસ અને ગુજરાતીમાં માહિતી વાંચવાનું ચૂકશો નહિ

હું હિંમતનગરમાં અમુક વર્ષોથી સ્નેક રેસ્ક્યુઅર તરીકે સેવા આપુ છુ. જો કે લગભગ દરેક ગામમાં ક્યાંકને ક્યાંક સાપ પકડીને જંગલમાં છોડી આવનાર હોય જ છે, પણ એથિકલ રેસ્ક્યુઅર અને અનેથિકલ … Read More

error: Content is protected !!