દેવભૂમિ દ્વારકા સ્થિત અતિ પ્રાચીન સીધેશ્વર મહાદેવ મંદિરના દર્શન અને અનેરું મહત્વ

દેવભૂમિ દ્રારકાઃ આમ તો દ્વારિકા મંદિર ની નગરી કહેવાય છે. ત્યારે અતિ પ્રાચીન અને ખુદ ક્રિષ્ના ભગવાને અહીં પૂજા કરી હોવાની માન્યતા સાથે જ્ઞાન વાવ નું અનેરું મહત્વ ધરાવતા આ … Read More

error: Content is protected !!