સૂર્ય દેવને જળ અર્પણ કરવાની સાચી પદ્ધતિ વાંચો – નહિ તો થઇ શકે છે ઘણા નુકશાન

મહાભારતમાં કથા છે કે, કર્ણ નિયમિત સૂર્યની પૂજા કરતો હતો અને જળ અર્પણ કરતો. સુર્યની પૂજા વિશે ભગવાન રામની કથા પણ મળી આવે છે, શ્રી રામ પણ સૂર્ય દેવને જળ … Read More

error: Content is protected !!