એક સેક્સ વર્કરની દીકરી ભણી ગણીને અમેરિકા પહોંચી અને સ્વપ્ન સાકાર કર્યું

મુંબઈમાં ‘કમાટીપુરા’ દેહના સોદા માટેનો કુખ્યાત વિસ્તાર છે. આ વિસ્તારની અનેક મહિલાઓ મજબૂરીની મારી દેહના વેપાર દ્વારા જીવનનિર્વાહ કરે છે. આ વિસ્તારની એક સેક્સવર્કરને ત્યાં દીકરીનો જન્મ થયો. નાની છોકરીને … Read More

error: Content is protected !!