સોનું ખરીદતા હો તો આ જરૂર વાંચજો – તમારું સોનું નબળી ગુણવતાનું હોઈ શકે છે

સરકાર આવતા વર્ષથી સોનાના દાગીનાના વેચાણ માટે હૉલમાર્ક સર્ટિફિકેશન જરૂરી કરવાના છે. ગ્રાહક બાબતોના મંત્રી રામવિલાસ પાસવાને આ માહિતી આપી. પાસવાને કહ્યું કે તમામ સોનાની પ્રોડક્ટ્સ પર જાન્યુઆરીથી હૉલમાર્ક સર્ટિફિકેટ … Read More

error: Content is protected !!