કોઈ કોચિંગ વગર દેશની સૌથી યંગ IAS બની સ્વાતી

શ્રીગંગાનગર(રાજસ્થાન) રેલ્વેમાં ટીટીઈ તરીકે ફરજ બજાવતા ઇન્દ્રરાજ નોખવાલની પુત્રી સ્વાતી એ  નોખવાલે જનરલ કેટેગરીમાં 765મો રેન્ક મેળવ્યો હતો. સ્વાતિના  માતા શકુંતલા વર્મા સરકારી સ્કૂલમાં ટીચર છે. સ્વાતિ માતા-પિતાને જ સફળતાનો … Read More

error: Content is protected !!