બાળકને સ્વિમિંગ-પૂલમાં લઈ જતા પહેલા દરેક આદર્શ માં-બાપે વાંચવા જેવી અમુક વાત

ઝાડા-ઊલટી જેવા પાણીજન્ય રોગોથી લઈને આંખ અને કાનના ઇન્ફેક્શનનું કારણ આ પૂલ હોઈ શકે છે. વેકેશનમાં જ્યારે બાળક પૂલમાં સ્વિમિંગ શીખે કે ફક્ત ધુબાકા મારી આનંદ લેતું હોય ત્યારે તેની … Read More

error: Content is protected !!