૨૦૦૩ વર્લ્ડ કપના આ ૧૩ ખેલાડી સન્યાસ લઇ ચુક્યા છે – હવે ફક્ત આ ૨ બચ્યા છે

ભારત માં ક્રિકેટ નો ક્રેઝ ખુબજ વધારે અલગ છે અને કોઈને કોઈ ક્રિકેટ નો પ્રેમી હોય જ છે.અહી લોકો ક્રિકેટ ને લાગણીઓ સાથે જોડી ને રાખે છે અને જો ભારત … Read More

error: Content is protected !!