જયારે આ ૮ પાકિસ્તાનીઓ ને મળી ભારતની નાગરિકતા – જુવો એમને આવા નારા લગાવ્યા..

હમણાં જ પારિત થયેલ નાગરિકતા સંશોધન કાનુન ની વિરોધમાં દેશના ખૂણે ખૂણે પ્રદર્શન થઇ રહ્યા છે.આ બધા પ્રદર્શનો ની વચ્ચે ભારત સરકારે ૮ પાકિસ્તાનના નાગરિકો ને મંગળવારે ભારતીય નાગરિકતા આપી … Read More

error: Content is protected !!