આમિર ખાને એક સમયે લોહીથી લખેલો પ્રેમપત્ર – કોણ હતી એ છોકરી જેના પાછળ ગાંડાની જેમ પાગલ હતો આમીર

‘મિસ્ટર પરફેક્ટનિશ’ તરીકે જાણીતા આમિર ખાનથી આજે કોઈ અજાણ નથી. જે-તે ફિલ્મી કિરદારમાં જાન રેડી દેનારી મહેનત અને દરેક લૂકમાં ફિટ આવવા તેના દ્વારા કરાતી કોશિશથી લોકો સારી પેઠે વાકેફ … Read More

error: Content is protected !!