બાજીગર ફિલ્મને 25 વર્ષ પુરા, શાહરૂખ ખાનને નહિ પણ આ એક્ટરને મળ્યો હતો રોલ

શારૂખ ખાનને લોકોનો ઘણો પ્રેમ મળ્યો અને તેમજ લોકોએ તેમને ઘણા નામ પણ આપ્યા છે જેમ કે, કિંગ ખાન, રોમાંસ કિંગ, બાદશાહ અને બાજીગર. આ બે નામ શાહરૂખના ફિલ્મોના નામ … Read More

error: Content is protected !!