પોતાની આત્મકથા બનાવવા માટે આ હસ્તીઓએ લીધી આટલી ફી, કોઈએ 60 કરોડ તો કોઈએ એક રૂપિયો

આજકાલ બોલિવૂડમાં આત્મકથા બનાવવાનો એક ટ્રેન્ડ ચાલી રહ્યો છે. આજના સમયમાં કોઈ પણ ડાયરેક્ટર કોઈ એક પ્રખ્યાત વ્યક્તિની પસંદગી કરે છે અને તેમના ઉપર આત્મકથા બનાવી નાખે છે અને આ … Read More

error: Content is protected !!