ખુબજ સુંદર છે ગબ્બર સિંહ ની લાડલી આ ફિલ્મ થી કરવા જઈ રહી છે બોલીવૂડમાં એન્ટ્રી

‘ગબ્બર’ એ એવો શબ્દ છે કે જેને સાંભળીને અમજદ ખાન યાદ આવી જાય. આ આવો સબળ છે જેને સાંભળીને બીજો કોઈ વિચાર જ નો આવે. કારણ કે, કાલજય ગબ્બર જ્યાં … Read More

error: Content is protected !!