‘જુગાડ’ મામલે ભારતીયોનો જોટો ન જડે ! આપણે તો પાણીની ડોલને’ય શાવર બનાવી નાખીએ !

ભારતીયો પોતાની ‘જુગાડ’ કરવાની કળાને લઈને વિશ્વભરમાં જાણીતા છે. દરેક વ્યક્તિએ એવા લોકોને જોયા હશે જેઓ ભંગાર અને નકામી ચીજવસ્તુઓમાંથી કંઈક નવું અને રચનાત્મક ચીજવસ્તુઓનું સર્જન કરતા હોય છે. આવી … Read More

error: Content is protected !!