જાણો કોણ છે આ કોલગર્લ જેને લીધે પ્રધાન મંત્રીએ પણ રાજીનામું આપવું પડેલું

હમણાં એક વાત વધુ વાયરલ થઇ રહી છે જેમાં કેવામાં આવી રહ્યું છે કે એક કોલ ગર્લ ના લીધે પ્રધાનમંત્રીને તેમની ખુરશી પણ ગુમાવી પડી. હકીકત માં, આ વાત ક્રિસ્ટીન … Read More

error: Content is protected !!