“તારક મહેતા”ની આ એક્ટ્રેસે અચાનક જ છોડ્યો શો, મોડેલીંગથી એક્ટિંગ લાઈનમાં આવી હતી આ એક્ટ્રેસ

આ એક્ટ્રેસ આવી હતી મોડેલીંગથી એક્ટિંગ લાઈનમાં. ‘તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્માં’ નું નામ જેવુ કાન પર પડે છે મન જાણે કે પોઝીટીવ એનર્જીથી ભરાઈજતું હોય છે. લાગે કે દિનભરનું … Read More

error: Content is protected !!