શું તમે રાષ્ટ્રપતિનાં બોડીગાર્ડ વિશે જાણો છો? જાણો કંઈક નવું

જો ક્યારેક તમે 26મી જાન્યુઆરીની પરેડ જોઈ હશે તો તમે એમાં ઘોડા ઉપર બેઠેલા કેટલાક સિપાહીને જોયા હશે. હકીકતમાં તેઓ કોઈ સામાન્ય સિપાહી નથી હોતા, તેઓ રાષ્ટ્રપતિનાં બોડીગાર્ડ (અંગરક્ષક) હોય … Read More

error: Content is protected !!