હવે માત્ર ૧૦ સેકન્ડમાં જાણવા મળશે કોઈ પણ ટ્રેનનું લાઇવ સ્ટેટસ

રાજકોટ: રેલવે સુપરફાસ્ટ ટ્રેનની સાથે હવે સુપરફાસ્ટ ઓનલાઈન સુવિધા પણ આપી રહ્યું છે. તાજેતરમાં જ રેલવેએ એક વોટ્સએપ નંબર જાહેર કર્યો છે જેમાં કોઈપણ વ્યક્તિએ માત્ર ટ્રેનનો નંબર મોકલવાથી જે-તે … Read More

error: Content is protected !!