દુકાન ભાડે આપતા 100 વાર વિચારજો: કારણ વિના ખાલી નહીં કરાવી શકો, બદલાયો કાયદો

મિત્રો હવે સરકાર દ્રારા દુકાનદારોને ભાડે રાખવા માટે રાહત આપવામાં આવી છે કારણ કે દુકાનદારો કોઈ પણ કારણ વગર તે દુકાનના માલિક ને હેરાન કરી શકશે નહિ. એવું જાણવા મળ્યું … Read More

error: Content is protected !!