16 વર્ષની બહેને તેના દિવ્યાંગ ભાઈ માટે બનાવી અલગ જ વ્હીલચેર સાઈકલ…કેટલી સલામ આ બહેનને

મિત્રો તમે સાંભળ્યું જ હશે કે જરૂરિયાત જ નવી ચીજ વસ્તુને જન્મ આપે છે. હાલમાં જ મહારાષ્ટ્રમાં આવી જ કાઈક વસ્તુ ચર્ચામાં આવી છે મિત્રો તમને જણાવી કે બારામતીમાં 16 … Read More

error: Content is protected !!