સાંતાસિંહ બીચારા…

  એક વખત સાંતાસિંહ એક મ્યુઝીયમમા ગયા, ત્યા એક જગ્યાએ બહુ ભીડ હતી, સાંતાસિંહ જોવા ગયા કે આ ભીડ સેની છે, તો ત્યાં એક આરીસો હતો, કે જે ખોટુ બોલવા … Read More

સાંતાસિહનો મોબાઇલ

  એક વખત સાંતાસિંહ ઘરની બહાર નીકળીને થોડા જ આગળ ગયા, અને એક કુતરો તેની બરાબરનો પાછળ પળ્યો. સાંતાસિંહ ને થયુ, આ સાલુ મારા મોબાઇલમા સિમકાર્ડતો એરટેલનુ છે, તો પછી … Read More

સાંતાસિંહની ભેંસ

  સાંતાસિંહ ની ભેંસ એક વખત બહુ જ બિમાર પડી, તેણે તેના પરમ મિત્ર બાન્તાસિહ ને તેની બિમારી ની વિગત આપી…. બાન્તા કહે અરે સાન્તા મારી ભેંસ પણ ગયા વરસે … Read More

error: Content is protected !!