થોડા નવા ટુચકાઓ

થોડા નવા ટુચકાઓ======================================================== પોલીસે એક દારુડીયાને પકડ્યો અને પુછ્યુ કે આવી દારુ પીધેલી નશાની હાલતમા ક્યા ચાલ્યો?? દારુડીયો કહેઃ સાહેબ, દારુ પીવાથી કેટલી બીમારીયો આવી શકે તેનુ લેક્ચર સાંભળવા જાવ … Read More

રાબળીજી અને યમરાજ

મિત્રો, ભગવાન ના કરે કે આવુ બને, આ તો હસવાની વાત છે, એમા તો બધી ધારણાઓ જ કરવી પડે, રાબળીજી અકસ્માતે મ્રુત્યુ પામતા સ્વર્ગલોક મા પહોચ્યા, ત્યા યમરાજ કહે “આવો … Read More

સાંતાસિંહ – એક પાકિસ્તાની સાથે

  એક વખત આપણા સાંતાસિંહ, એક પાકિસ્તાની અને એક બાંગ્લાદેશી સાથે બેસીને બીયર પી રહ્યા હતા. પાકિસ્તાનીયે તેનુ ડ્રિંક પતાવીને ગ્લાસ હવામા ફેંક્યો અને પોતાની ગનથી ઉડાવીને ગ્લાસના કટકે કટકા … Read More

error: Content is protected !!