થોડા નવા ટુચકાઓ…

  એક વખત એક ભાઇ એક બંગલાની બેલ વગાડી, નોકરે દરવાજો ખોલ્યો અને કહેઃ તમારે કોનુ કામ છે? પેલો કહેઃ તમારા માલિકનુ કામ છે, ક્યા છે? નોકરઃ શું કામ હતુ? … Read More

સાંતાસિંહ અને તેની વાતો….

  સાંતાસિંહને એક વખત કોઇયે પુછ્યુ “હાડપિંજર એટલે શુ?”, સાંતાસિંહ કહે કે એક એવો માણસ કે જેને ડાયટીંગ તો શરુ કરી દીધ છે પણ બંધ કરવાનુ ભુલી ગયો છે. ============================================================= … Read More

error: Content is protected !!