હેલ્મેટ અને ગાંધીગીરી

ઉમંગભાઇ શાહ કે જેઓ અમદાવાદના ખાડીયા વિસ્તારમા રહે છે, તેઓ એ ફરજીયાત હેલ્મેટ પહેરવા સામે જે ગાંધીગીરી શરુ કરી છે, તે અત્યાર સુધી મારા ધ્યાનમા નહી આવેલી, આજે જ એક … Read More

બોલીવુડના જોક્સ

મુવી ડિરેક્ટર કહેઃ હવે તારે આ સીનમા ૧૫મા માળથી કુદવાનુ છે. બીચારો નવો એક્ટરઃ પણ સર જો મને કઇ થઇ ગયુ તો? ડિરેક્ટરઃ અરે ચીંતા ના કર, આ મુવીનો છેલ્લો … Read More

error: Content is protected !!