બોલીવુડના જોક્સ

મુવી ડિરેક્ટર કહેઃ હવે તારે આ સીનમા ૧૫મા માળથી કુદવાનુ છે.

બીચારો નવો એક્ટરઃ પણ સર જો મને કઇ થઇ ગયુ તો?

ડિરેક્ટરઃ અરે ચીંતા ના કર, આ મુવીનો છેલ્લો સીન જ છે.

=======================================================

રોબર્ટ ને ત્યા ટ્વિન્સ નો જન્મ થાય છે,

રોબર્ટ તેના બોસ અજીત પાસે જઇને નામ પુછે છે; રોબર્ટઃ બોસ, દોનો બચ્ચો કા નામ ક્યા રખુ?

અજીતઃ એક કા નામ રખો પીટર…. રોબર્ટઃ એન્ડ બોસ્ દુસરે કા? અજીતઃ નોન સેન્સ, દુસરે કા નામ રખો રીપીટર….

============================================================

બસંતીઃ ભાગ ધન્નો ભાગ, આજ તેરી બસંતી કી ઇજ્જતકા સવાલ હૈ…..

ધન્નોઃ અરે તુજે અપની પડી હૈ, મેરે પીછે ગબ્બરકે ૧૦ ઘોડે પડે હૈ ઉસકા ક્યા??

===========================================================

Leave a Reply

error: Content is protected !!