એક વખત એક ભુંડ “ગીનીસ બુક” ની ઓફિસે ગયું… કેમકે એને થયુ હું દુનિયા નું સૌથી ગંદુ, હલકટ, બેડોળ પ્રાણી છું… તો મારુ નામ દુનિયા ના સૌથી બેડોળ, હલકટ અને … Read More

હેપ્પી ચિલ્ડ્રન ડે

એક બહુ જ સ્વીટ મેસેજ: એક વખત એક સ્કુલ ની કેન્ટીન માં એક બાસ્કેટ માં ઘણા બધા સફરજન રાખેલ હતા, સ્કુલ ટીચરે ઉપર એક લેબલ મારેલું હતું કે; દરેક વિદ્યાર્થીએ … Read More

error: Content is protected !!