પેટ્રોલ ના ભાવવધારાથી બચો – ફન્ની ફોટો Funny Photo

આ લ્યો આપણા છગન ભૈયે પેટ્રોલ ના ભાવ વધારા થી બચવાનો રસ્તો ગોતી લીધો છે….

જો તમારે કોઈને આ કાર જોઈતી હોય તો છગન નો સંપર્ક કરો…
મોબાઈલ : ફાય ટુ ફાય ટુ ડબલ ફાય ટુ

હેપ્પી લાફિંગ…..

Leave a Reply

error: Content is protected !!