પ્રેમ એટલે છગનનો ચંપા માટે – ગુજરાતી જોક્સ Gujarati Jokes

એક વખત ચંપા રોમેન્ટિક મૂળમાં છગન ને કહે…

છગ્ગુ, ડાર્લિંગ, જો હું મરી જાવ તો તુ બીજા લગ્ન કરીશ?

છગન: ના ડીયર, શક્ય જ નથી હો…

ચંપા: જા રે ખોટું બોલ માં હો… મને ખબર જ છે, કે તુ કરવાનો જ છે…

છગન: સારુ બસ, હું કરીશ હવે?

ચંપા: તો તુ એને આપણા પલંગ પર પણ સુવા દઈશ?

છગન: હા યાર, એ તો સુવા જ દેવી પડે ને…

ચંપા: તુ એને મારા કપડા પણ પેરવા દઈશ?

છગન: ના હો, એ તો શક્ય જ નથી….

ચંપા: કેમ વળી?

છગન: યાર, એ થોડી ઉંચી છે તારા કરતા….

Leave a Reply

error: Content is protected !!