આઈ.પી.એલ. પાકિસ્તાન માં

જો આઈ.પી.એલ. પાકિસ્તાન માં રમાતો હોય તો ..

..

૧. ખેલાડીઓ ને અલ-કાયદા અને તાલીબાન થી સલામતી પૂરી પાડવામાં આવે

૨. ચીયર ગર્લ્સ બુરખો પહેરીને નાચતી દેખાય.

૩. દરેક ચોક્કા છગ્ગા પછી બોમ્બ બ્લાસ્ટ જોવા મળે

૪. મેન ઓફ ધી મેચ ને ઇનામ માં એ.કે.૪૭ મળે

૫. મેન ઓફ ધી સીરીઝ ને મિસાઈલ લોન્ચર

૬. ફાઈનલ વીનર ને અલ કાયદા ના ચીફ તરફથી ઇનામ આપવામાં આવે …

Leave a Reply

error: Content is protected !!